GRATIS VERZENDING | Bij bestellingen boven €35

Fitter, jonger, gezonder: Een overtuigend menselijk onderzoek naar NMN

A compelling human trial on nmn supplementation testing the efficacy and safety

Wetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat een hoog NAD-niveau wenselijk is bij mensen, omdat het de levensduur kan verlengen en een belangrijke rol speelt bij ziektepreventie. Onderzoekers op het gebied van anti-veroudering zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om het NAD-niveau te verhogen naarmate we ouder worden.

Eén zo’n manier zou NMN-supplementatie kunnen zijn. Dit is een natuurlijk voorkomende molecule die in ons lichaam wordt omgezet in NAD. Veel onderzoeken hebben een verband gevonden tussen de inname van NMN en verhoogde NAD-niveaus. Correlatie is natuurlijk niet gelijk aan oorzakelijk verband.

Alleen dierstudies hebben aangetoond dat NMN-supplementatie de NAD-concentraties in het hele lichaam verhoogt… tot nu toe!

Deze studie kan een spelbreker zijn

Onderzoekers uit de VS, China, Nederland en India hebben hun krachten gebundeld om een menselijk klinisch onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheid van NMN, waarvan de resultaten in december 2022 zijn gepubliceerd in het GeroScience Journal (een tijdschrift van de American Aging Association).

Het onderzoek was getiteld: De werkzaamheid en veiligheid van β-nicotinamide mononucleotide (NMN) suppletie bij gezonde volwassenen van middelbare leeftijd: een gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallelle groep, dosisafhankelijke klinische studie

Dit onderzoek had meerdere doelen:

 1. Nagaan hoe verschillende doseringen NMN-suppletie de NAD-concentratie beïnvloeden
 2. De verdraagbaarheid en veiligheid van NMN-supplementen beoordelen
 3. De klinische werkzaamheid evalueren met behulp van verschillende testen en beoordelingen

Opzet van de studie voor werkzaamheid en veiligheid van NMN

Dit was een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, parallel-groep, dosisafhankelijk, multicenter klinisch onderzoek. Dit wordt beschouwd als de gouden standaard wat betreft onderzoeksopzet voor medisch onderzoek.

Daarnaast was de steekproefomvang ook vrij groot, met 80 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd (tussen 40 en 65 jaar) die als proefpersonen dienden. Deze deelnemers werden willekeurig verdeeld over 4 verschillende groepen. 3 experimentele groepen en 1 placebo controlegroep. De experimentele groepen kregen één keer per dag 300, 600 of 900 mg NMN via orale inname.

Hier volgt een beter overzicht van de 4 groepen met elk 20 deelnemers:

GroepPlacebogroep (n=20)300 mg experimentele groep 1 (n=20)600 mg experimentele groep 2 (n=20)900 mg Experimentele groep 3 (n=20)
NMN aangevuld per dag2 x 150 mg (n=7)

4 x 150 mg (n=7)

6 x 150 mg (n=6)

2 x 150 mg4 x 150 mg6 x 150 mg

Het onderzoek duurde 60 dagen. Geen van de 80 deelnemers hoefde gedurende deze periode af te haken.

Uitgevoerde beoordelingen en tests

Op dag 0 van het onderzoek werden de deelnemers willekeurig toegewezen aan een van de vier groepen en werd er een basisbeoordeling uitgevoerd om hun normale waarden vast te stellen voordat ze een NMN-supplement innamen. Op dag 30 werden beoordelingen van de werkzaamheid, veiligheid en naleving van de dosering uitgevoerd. Op de laatste dag van het onderzoek (dag 60) werd een eindevaluatie uitgevoerd. Laten we deze beoordelingen eens van dichtbij bekijken:

Veiligheid en verdraagbaarheid van NMN suppletie

Een van de secundaire doelen van dit onderzoek was om te beoordelen of het veilig was om NMN te supplementeren en of er bijwerkingen konden optreden. Er werden bloed- en urineonderzoeken uitgevoerd, evenals lichamelijke onderzoeken. De verdraagbaarheid kon worden geëvalueerd door het uitvalpercentage van de experimentele groepen te vergelijken met het uitvalpercentage van de placebogroep.

NAD-concentratie in het bloed

De centrale vraag van dit onderzoek was of de NAD-concentratie verhoogd kon worden. Er werd een colorimetrische NAD-testkit gebruikt, die de concentraties van zowel NADH als NAD in het bloedserum meet.

6-minuten wandeltest

Deze test werd ontworpen om het uithoudingsvermogen en het energieniveau te meten. De test werd uitgevoerd op dag 0, dag 30 en dag 60. De deelnemers liepen op een loopband, die de totale loopafstand registreerde. Een ander onderzoek naar nmn en uithoudingsvermogen vindt u hier.

De “biologische leeftijd

De zogenaamde Aging.Ai 3.0 calculator is een formule gebaseerd op 19 verschillende laboratoriumtestparameters (onder andere triglyceriden, rode bloedcellen, LDL-cholesterol en calcium). Deze formule is bedoeld om de “biologische leeftijd” van de deelnemers te bepalen.

HOMA-index

Dit is de waarde die vooral van belang is als het gaat om insulineresistentie. Het geeft de mate aan waarin insuline nog in uw lichaam kan werken. Waarden tussen 0,8 en 1,4 zijn wenselijk. Diabetes begint bij een waarde van ongeveer 2,5.

SF-36 Vragenlijst

Deze vragenlijst is ontworpen om de kwaliteit van leven en de algemene gezondheidsstatus van een deelnemer te beoordelen.

Efficacy of the placebo and three NMN -treated groups, comparisons of the three treated groups vs. placebo, 600 mg vs. 300 mg, and 900 mg vs. 600 mg on the changes of efficacy (Δmean ± SEM) from baseline to day 30 and/or day 60.

Werkzaamheid van de placebogroepen en drie NMN-behandelde groepen, vergelijkingen van de drie behandelde groepen vs. placebo, 600 mg vs. 300 mg, en 900 mg vs. 600 mg op de veranderingen in werkzaamheid (Δmean ± SEM) vanaf de uitgangswaarde tot dag 30 en/of dag 60. Afbeeldingsbron: Springer.

Resultaten

Gebaseerd op de hierboven beschreven beoordelingen, was het klinische onderzoek in staat om te bepalen hoe verschillende doseringen NMN-supplementen:

 • …de NAD-concentratie in het bloed beïnvloeden.
 • …door het menselijk lichaam worden getolereerd.
 • …het fysieke uithoudingsvermogen beïnvloeden.
 • …onze biologische leeftijd veranderen.
 • …beïnvloeden onze insulineresistentie.
 • … onze waargenomen levenskwaliteit en algemene gezondheid beïnvloeden.

Dit is wat we geleerd hebben!

Takeaway 1: NMN suppletie lijkt veilig en relatief goed te verdragen

Bij geen van de 80 deelnemers werd een afwijking in een van de klinische laboratoriumparameters gevonden. Er werden 9 bijwerkingen gemeld, maar geen daarvan werd als ernstig beschouwd, en 6 daarvan werden gemeld bij deelnemers die de placebo innamen. Er waren geen bijwerkingen die verband hielden met het NMN. Er was ook geen enkele uitvaller tijdens het onderzoek, wat vrij zeldzaam is.

Takeaway 2: De NAD-concentratie was statistisch significant verhoogd.

Vergeleken met de placebogroep waren de NAD-concentraties in het bloed statistisch significant verhoogd in alle drie de experimentele groepen. Het verschil in NAD-concentratie tussen de 600 mg en 900 mg groepen was minuscuul.

Takeaway 3: De loopafstand verbeterde in de experimentele groepen

De loopprestaties veranderden niet significant in de placebogroep. Maar vergeleken met de placebogroep hadden alle 3 NMN-groepen significant betere resultaten op dag 30 en 60. De loopafstand van de 600 mg groep was zelfs significant beter dan die van de 300 mg groep. Maar nogmaals, er was geen statistisch significant verschil tussen de 600 mg en 900 mg groepen. Studie: NMN kan de spierfunctie verbeteren.

Takeaway 4: De biologische leeftijd in het bloed werd verlaagd

In alle drie de experimentele groepen was de biologische leeftijd op dag 60 statistisch significant verlaagd ten opzichte van de uitgangswaarde. Ondertussen nam de biologische leeftijd van de placebogroep significant toe.

Takeaway 5: Betere waargenomen levenskwaliteit en algemene gezondheid

De SF-36 scores waren op dag 60 significant verbeterd in alle 3 de experimentele groepen. Ze verschilden niet significant van elkaar. Ondertussen namen de SF-36 scores niet significant toe in de placebogroep.

Buy Nicotinamide Mononucleotide supplement from purovitalis

Conclusie

Het lijkt erop dat verschillende parameters met betrekking tot algemene gezondheid, welzijn, veroudering en uithoudingsvermogen verbeterd kunnen worden door dagelijkse NMN-suppletie. Het verschil in werkzaamheid van NMN tussen een dagelijkse dosis van 300 mg en 600 mg was significant, terwijl een dosis van 900 mg niet veel extra voordeel opleverde in vergelijking met de dagelijkse dosis van 600 mg.

Zuiver NMN Europa gebaseerd Levering via liposomen

Onze NMN supplementen zijn er voor jou om je te helpen stralen en je op je best te voelen! Probeer het uit!

Share:

Picture of Purovitalis News

Purovitalis News

Close

Prof. Dr. Andrea Maier

Prof. Dr. Andrea Maier is internist en hoogleraar veroudering (“longevity medicine”) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Melbourne, Australië. Ze bestudeert het verouderende lichaam en zoekt naar anti-verouderingsbehandelingen. Ze leidt het Center for Healthy Longevity in Singapore.
Waarom gaan we geleidelijk achteruit tijdens ons gemiddelde leven van meer dan 80 jaar? Kunnen we dat proces stoppen? Of misschien zelfs omkeren? En in hoeverre zouden we dat eigenlijk moeten willen? Maier geeft praktische tips over hoe we onze levensduur kunnen verlengen en tegelijkertijd gezond kunnen blijven.

Onderwerpen waar Andrea Maier het over heeft

 • Gezondheid
 • Veroudering en verjonging
 • Interventies om veroudering tegen te gaan
 • Gerontologie
 • Innovatie in de geneeskunde
 • Geneeskunde

 

Achtergrond Andrea Maier

Andrea Maier studeerde in 2003 af in de geneeskunde aan de Universiteit van Lübeck. Ze specialiseerde zich in interne geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en koos vervolgens voor de subspecialisatie Geriatrie. Hier begon haar onderzoek naar veroudering.

Waarom herhaalservice?

Bij het nemen van supplementen is consistentie de sleutel. Het kan een tijdje duren voordat u resultaten ziet, daarom is de herhaalservice kosteneffectief.

*vanaf €35 euro