Quercetine en COVID-19 herstel - studies en feiten

Quercetine is een natuurlijk voedingsflavonoïde dat het verouderingsproces en chronische ziekten bij de mens helpt verlichten. Ook de antivirale eigenschappen van quercetine zijn door onderzoekers in talrijke wetenschappelijke studies vastgesteld. In-vitro en silico studies tonen aan dat quercetine interfereert met coronavirus entry & replicatie cyclus. Dit omvat verschillende stadia zoals 3CLpro, NTPase/helicase, & PLpro.

Quercetine Covid Herstel feiten en top studies

Dit flavonoïde is een ideale kandidaat voor toekomstige en bestaande klinische proeven tegen door het coronavirus geïnduceerde infecties. Dit is het gevolg van de afwezigheid van doordringende toxiciteit en de aanwezigheid van pleiotrope activiteiten. Onderzoek suggereert dat de combinatie van quercetine met vitamine D of C een antivirale werking uitoefent, waardoor het als een preventieve/therapeutische add-on kan functioneren.

Quercetine covid herstel protocol helpt bij het induceren van immunomodulerende eigenschappen bij COVID-19 patiënten.

Inleiding

Tot op heden gaan wetenschappelijk onderzoek en studie door naar de nieuwste therapeutische en preventieve strategieën om de symptomen van COVID-19 aan te pakken. Er is geen curatieve behandeling beschikbaar voor COVID-19, aangezien het virus vrij nieuw is met snelle mutatie. Vandaag de dag concentreren farmaceutische bedrijven zich op het creëren van effectieve vaccinatie. Echter, wilde en oude anti-inflammatoire & antivirale geneesmiddelen zijn ook opgedoken als een alternatief.

COVID-19 tast nasofaryngeale cellen en verschillende weefsels aan en zoals:

 • Longen
 • Nier
 • Vasculair endotheel
 • Zenuwstelsel

Behandeling van Acute Inflammatoire Longontsteking met Quercetine

SARS-CoV-2 veroorzaakt acute gevallen van inflammatoire longontsteking met overmatige ontsteking als onmiddellijk risico. Naar verluidt kan het optreden van cytokinestormen leiden tot de dood bij COVID-patiënten.

Enkele gevolgen van cytokine stormen en ernstige ontsteking zijn:

 • Acute ademhalingsnood
 • Meervoudig orgaanfalen
 • Acuut longletsel

Bepaalde fylogenetische bevindingen wijzen op overeenkomsten tussen het SARS-CoV-2 virus en het vleermuis coronavirus. Quercetine wordt in overvloed aangetroffen in fruit en groenten.

Inflammasomen zijn multiproteïne cytosolische complexen die zich verzamelen als reactie op cytosolische DAMPs en PAMPs. De voornaamste functie van inflammasomen is het genereren van actieve cytokines IL-18 en IL-1β. Inhibitie of activatie van het inflammasoom is direct gecorreleerd met regulatoren zoals SIRT1, TXNIP, & NRF2. In dit geval onderdrukt Quercetine het inflammasoom door in te werken op deze regulatoren.

Quercetine dient als anti-oxidant, ontstekingsremmer, pijnstiller en ontstekingsremmer. Simpel gezegd, deze verbinding is een potentiële COVID-19 behandeling voor de vermindering van ernstige ontstekingen. Het helpt de symptomen te reguleren bij levensbedreigende aandoeningen zoals COVID-19.

Epidemiologisch bewijs stelt vast dat Quercetine hersen- of hart- en vaatziekten kan verminderen. De neuroprotectieve effecten van Quercetine komen voort uit zijn vermogen om vrije radicalen te verwijderen en zijn anti-oxidant capaciteit. Quercetine suppletie voor COVID-19 patiënten heeft een positieve invloed op belangrijke lichamelijke activiteiten zoals:

 • Energieproductie
 • Mitochondriale biogenese
 • ROD productie
 • Elektronentransportketen
 • Mitochondriaal defect correctie

Bovendien passeert quercetine ook de bloed- en hersenbarrière.

TXNIP Quercetine COVID herstel bij oxidatieve stress

Trx (thioredoxinemolecuul) verbindt zich met TrxR (thioredoxinereductase) & NADPH om het TrxR/Trx-complex te vormen. Het speelt een belangrijke rol bij diverse intracellulaire activiteiten en reguleert het redox-systeem van het lichaam. Bovendien beïnvloedt het Trx/TrxR-complex ook intracellulaire activiteiten zoals:

 • Anti-oxidant en oxidant evenwicht
 • Apoptotische/functionele/fenotypische homeostase van kankercellen en immuuncellen

Evenzo is TXNIP nauw verbonden met het NLRP3 inflammasoom voor activering op een ROS-afhankelijke wijze. Dit gebeurt na scheiding van Trx. TXNIP is de voornaamste mediator van elke disfunctie in pancreas betacellen. Deze verbinding remt de glucose-opname van het lichaam. Bovendien bevordert het ook de splitsing van caspase-1, wat leidt tot de dood van betacellen in afwachting van glucose-afhankelijkheid.

Quercetine COVID herstel: De rol van vitamine C en virale infecties

Verschillende literatuurstukken en wetenschappelijke studies ondersteunen de antivirale eigenschappen van quercetine. Dit blijkt uit in-vivo en in-vitro experimenten. Het flavonoïde remt verschillende gekweekte cel-gebaseerde respiratoire virussen. Het remt ook cytopathische effecten geïnduceerd door serotypes zoals echovirus, rhinovirus, coxsackievirus, & poliovirus.

Quercetine vermindert aanzienlijk elke vorm van plaquevorming veroorzaakt door DNA- en RNA-virussen. Quercetine heeft het vermogen om de toegang van het virus te blokkeren of de enzymen te remmen die verantwoordelijk zijn voor de virale replicatie. In-vivo onderzoek wijst uit dat dodelijke meningoencefalitis virale infectie kan worden tegengegaan met quercetine. De effecten hiervan zijn echter dosisafhankelijk. Deze voordelen worden tenietgedaan wanneer quercetine minder dan 3 dagen wordt toegediend, via een subcutane injectie, of één keer per dag.

Quercetine COVID herstel vertoont ook immunocompetente effecten met verminderde ernst van de orgaanschade. Patiënten die een dosis quercetine toegediend krijgen, worden in en uit beschermd tegen infecties in de bovenste luchtwegen. Dit heeft geen verband met immunomodulatie.

In dit geval vertoont quercetine in combinatie met vitamine C gunstige effecten met betrekking tot immuunfuncties. Patiënten die zijn getest op virale besmetting melden verlaagde ascorbaatniveaus wanneer ze worden geholpen met vitamine C en quercetine. Het helpt ook bij het aanpakken van COVID-gerelateerde secundaire systemen zoals sepsis, ARDS, en andere ziekten. Naarmate de infectie zich verspreidt, dient vitamine C als een essentieel element voor het doden van de neutrofielen. Het is ideaal voor de bevordering van fagocytose & apoptose van gebruikte neutrofielen.

Gelijktijdige toediening van vitamine C en quercetine samen met vitamine B3 verbeterde de overlevingskans. De onderzochte percentages zijn beter dan de studies die zijn uitgevoerd voor behandeling met vitamine B3 & C zonder quercetine. Een klinische studie bevestigt dat het combineren van ascorbinezuur en flavonoïden in een 1:1 verhouding infecties van de luchtwegen vermindert.

Quercetine in virus intrede remming

De belangrijkste stap bij virale infectie in het menselijk lichaam is het binnendringen van het virus. Klinisch onderzoek naar quercetine COVID herstel richt zich op de studie van dit ingangspatroon om een haalbare antivirale behandeling te introduceren. Quercetine toont ook aan dat het in staat is om cellulaire veranderingen na infectie binnen 48 uur te verminderen. Dit effect wordt alleen waargenomen als quercetine wordt toegediend tussen 0 en 2 uur na virusingang.

Het waargenomen effect is maximaal wanneer het op zijn vroegst wordt toegediend. Quercetine metabolieten, wanneer oraal toegediend, bevorderen een verhoogde overlevingskans. Afhankelijk van de dosering quercetine (10/20/40mg) neemt de overlevingskans toe met 30 tot 50 procent. Quercetine helpt bij de volledige preventie van virale replicatie wanneer het binnen 2 uur in het lichaam wordt gebracht.

Het is nooit te laat om voorbereid te zijn op het ergste scenario. Met Quercetine capsules kunt u uw lichaam in een optimale staat houden om een mogelijke COVID-19 infectie te bestrijden. Bovendien zal deze flavonoïde uw cardiovasculaire gezondheid bevorderen en de natuurlijke ontstekingsremmende werking stimuleren. Dus, waarom wachten? Bekijk ons Liposomale Quercetin supplement. Het is tijd om nu te handelen en de leiding te nemen over uw gezondheid!