NMN supplementen verbeteren de spierfuncties

Nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementen zijn effectief in het verbeteren van de spiermobiliteit en -functies bij oudere volwassenen. Verschillende dierstudies hebben aangetoond dat de inname van het precursormolecuul (NMN) het niveau van nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) in het lichaam aanzienlijk kan verhogen. Bovendien kan een leeftijdsgebonden daling van NAD+ leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder stofwisselings-, neurodegeneratieve en cardiovasculaire ziekten, samen met een vermindering van de spierfuncties.

Een studie werd uitgevoerd door Yamauchi en collega's aan de Universiteit van Tokyo , om uit te vinden of NMN supplementen voor verbetering zorgt bij leeftijdsgebonden aandoeningen in mensen? Laten we eens kijken hoe de studie werd uitgevoerd en wat de conclusies waren.

NMN supplementen verbeteren spierfuncties

Worden NMN supplementen goed getolereerd?

Voordat de effectiviteit van NMN tegen spierzwakte werd onderzocht, werd eerst de veiligheid ervan bepaald. Het onderzoeksteam voerde gemeenschappelijke bloedtesten uit, die de toxiciteit aangeven, zoals waardes van nierfuncties en leverenzymen na een twaalf weken durende dagelijkse inname van NMN. En de resultaten van laboratoriumtests hebben geen verandering aangetoond, waaruit bleek dat de NMN supplementen veilig zijn en goed worden getolereerd.

Oraal NMN verhoogt NAD+ niveaus

Verschillende eerdere studies hebben aangetoond dat de orale toediening van NMN de NAD+ niveaus bij oude ratten aanzienlijk kan verhogen. En deze verhoogde niveaus gerelateerde gezondheidsaandoeningen verbeteren. Om hetzelfde effect bij mensen te controleren, gaven onderzoekers gedurende 12 weken NMN als supplement aan oudere mannen. Volgens Yamauchi en collega's, is het de eerste studie, die meldt dat de orale inname van NMN supplementen effectief is in het verbeteren van NAD+ stofwisseling in het menselijk bloed.

Verdere analyse toonde aan dat de NMN supplementen het metabolisme van NAD+ verhogen door de omzetting van NMN naar NAD+ en de omzetting van andere metabolieten van NMN naar NAD+ door een speciale NAD+ synthese route (algemeen bekend als de novo pathway) te verbeteren. Deze resultaten toonden ook aan dat NMN de NAD+ synthese bevordert door verschillende NAD+ biosynthese banen te activeren.

Figuur (A) toonde een duidelijke stijging van de NMN-bloedspiegels in vergelijking met placebo, terwijl figuur (B) een stijging van de NAD-bloedspiegels te zien gaf.

Figuur 1: De dagelijkse inname van NMN supplementen gedurende 12 weken verbetert aanzienlijk de bloed NAD+ en NMN bloedspiegels. Figuur (A) toonde een duidelijke stijging van de NMN bloedspiegels in vergelijking met placebo, terwijl figuur (B) een stijging van de NAD bloedspiegels liet zien.

NMN verhoogt de spierprestaties bij mannen van 65 jaar en ouder

Om na te gaan of het door NMN veroorzaakte NAD niveau de lichaamsfuncties verbetert, testten onderzoekers de spierprestaties en spierkracht. De resultaten hebben uitgewezen dat dagelijks 250 mg NMN supplementen veilig zijn, goed worden getolereerd, en de spierkracht verbeteren door het vergroten van de grijpkracht, de loopsnelheid, en het aantal keren dat een persoon zich gedurende dertig seconden uit een stoel optilt.

Conclusie

De bevindingen van de studie suggereren dat de aanvulling van 250 mg NMN per dag gedurende 12 weken bij oudere volwassenen goed wordt verdragen, veilig is, en de NAD+ metabolieten in het bloed aanzienlijk verbetert. Bovendien verbetert het de spierprestaties en spierkracht.

 

Referenties


1. https://assets.researchsquare.com/files/rs-455083/v1_covered.pdf


2. https://www.nmn.com/news/12-weeks-of-nmn-supplementation-improves-muscle-function


3. https://www.researchsquare.com/article/rs-455083/v1


4. https://www.nmn.com/news/metabolic-benefits-of-nmn-shown-for-first-time-in-humans