Fitter, jonger, gezonder: Een overtuigend menselijk onderzoek naar NMN supplementen

Wetenschappers zijn het er algemeen over eens dat een hoog NAD-niveau bij de mens wenselijk is, omdat het de levensduur kan verlengen en een belangrijke rol speelt bij ziektepreventie. Antiverouderingsonderzoekers zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om het NAD-niveau bij het ouder worden te verhogen.

Eén zo'n manier kan NMN-suppletie zijn. Dit is een natuurlijk voorkomende molecule die in ons lichaam wordt omgezet in NAD. Veel studies hebben een verband gevonden tussen NMN inname en verhoogde NAD niveaus. Correlatie is natuurlijk niet gelijk aan oorzakelijk verband.

Alleen dierstudies hebben aangetoond dat NMN-supplementen de NAD-concentraties in het hele lichaam verhogen... tot nu toe!

Een overtuigend menselijk onderzoek naar nmn-suppletie waarbij de werkzaamheid en veiligheid wordt getest

Deze studie kan een doorbraak betekenen

Onderzoekers uit de VS, China, Nederland en India hebben hun krachten gebundeld om een menselijk klinisch onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheid van NMN, waarvan de resultaten in december 2022 zijn gepubliceerd in het GeroScience Journal (een tijdschrift van de American Aging Association).

De studie was getiteld: De werkzaamheid en veiligheid van β-nicotinamide mononucleotide (NMN) suppletie bij gezonde volwassenen van middelbare leeftijd: een gerandomiseerde, multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, parallelle groep, dosis-afhankelijke klinische studie.

Deze proef had meerdere doelen:

  1. Nagaan hoe verschillende doseringen NMN-suppletie de NAD-concentratie beïnvloeden
  2. De verdraagbaarheid en veiligheid van NMN-suppletie beoordelen.
  3. Evalueren van de klinische werkzaamheid met behulp van verschillende testen en beoordelingen.

Studieopzet voor NMN werkzaamheid en veiligheid

Dit was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallelle groep, dosisafhankelijke, multicenter klinische studie. Dit wordt beschouwd als de gouden standaard in termen van studieopzet voor medisch onderzoek.

Bovendien was de steekproefomvang ook vrij groot, met 80 gezonde volwassenen van middelbare leeftijd (tussen 40 en 65 jaar) die als proefpersonen dienden. Deze deelnemers werden willekeurig verdeeld over 4 verschillende groepen. 3 experimentele groepen en 1 placebo-controlegroep. De experimentele groepen kregen 300, 600 of 900 mg NMN via orale inname, eenmaal daags.

Hier volgt een beter overzicht van de 4 groepen met elk 20 deelnemers:

Groep

Placebogroep (n=20)

300 mg experimentele groep 1 (n=20)

600 mg experimentele groep 2 (n=20)

900 mg Experimentele Groep 3 (n=20)

NMN aangevuld per dag

2 x 150 mg (n=7)

4 x 150 mg (n=7)

6 x 150 mg (n=6)

2 x 150 mg

4 x 150 mg

6 x 150 mg

De proef duurde 60 dagen. Geen van de 80 deelnemers hoefde gedurende deze periode af te haken.

Beoordelingen en tests

Op dag 0 van de studie werden de deelnemers willekeurig ingedeeld in een van de vier groepen, en werd een baseline beoordeling uitgevoerd om hun normale waarden te bepalen vóór de inname van een NMN-supplement. Op dag 30 werden de werkzaamheid, de veiligheid en de naleving van de dosering beoordeeld. Op de laatste dag van de studie (dag 60) werd het onderzoek beëindigd. Laten we deze beoordelingen nader bekijken:

Veiligheid en verdraagbaarheid van NMN-suppletie

Een van de secundaire doelstellingen van dit onderzoek was na te gaan of NMN veilig was om te supplementeren en of er bijwerkingen konden optreden. Er werden bloed- en urineonderzoeken en lichamelijke onderzoeken uitgevoerd. De verdraagbaarheid kon worden beoordeeld door het uitvalpercentage van de experimentele groepen te vergelijken met het uitvalpercentage van de placebogroep.

NAD-concentratie in het bloed

De centrale vraag van dit onderzoek was of de NAD-concentratie kon worden verhoogd. Er werd een colorimetrische NAD-testkit gebruikt, die de concentraties van zowel NADH als NAD+ in het bloedserum meet.

6-minuten wandeltest

Deze test was bedoeld om het uithoudingsvermogen en het energieniveau te meten. Hij werd uitgevoerd op dag 0, dag 30 en dag 60. De deelnemers liepen op een loopband, die de totale loopafstand registreerde. Een andere studie over nmn en uithoudingsvermogen vindt u hier.

De "biologische leeftijd"

De zogenaamde Aging.Ai 3.0 calculator is een formule gebaseerd op 19 verschillende laboratorium test parameters (onder andere triglyceriden, rode bloedcellen, LDL cholesterol, en calcium). Deze formule is bedoeld om de "biologische leeftijd" van de deelnemers te bepalen.

HOMA-index

Dit is de waarde die vooral zinvol is in termen van insulineresistentie. Het geeft aan in hoeverre insuline nog kan werken in uw lichaam. Waarden tussen 0,8 en 1,4 zijn wenselijk. Diabetes begint bij een waarde van ongeveer 2,5.

SF-36 vragenlijst

Deze vragenlijst is ontworpen om de levenskwaliteit en de algemene gezondheidstoestand van een deelnemer te beoordelen.

Efficacy of the placebo and three NMN -treated groups, comparisons of the three treated groups vs. placebo, 600 mg vs. 300 mg, and 900 mg vs. 600 mg on the changes of efficacy (Δmean ± SEM) from baseline to day 30 and/or day 60.

Werkzaamheid van de placebo en drie met NMN behandelde groepen, vergelijkingen van de drie behandelde groepen vs. placebo, 600 mg vs. 300 mg, en 900 mg vs. 600 mg op de veranderingen in werkzaamheid (Δmean ± SEM) van baseline tot dag 30 en/of dag 60. Afbeeldingsbron: Springer.

Resultaten

Op basis van de hierboven beschreven beoordelingen, was de klinische studie in staat om te bepalen hoe verschillende NMN suppletie doseringen:

  • ...de NAD concentratie in het bloed beïnvloeden.
  • ...worden getolereerd door het menselijk lichaam.
  • ...het fysieke uithoudingsvermogen beïnvloeden.
  • ...onze biologische leeftijd veranderen.
  • ...beïnvloeden onze insuline weerstand.
  • ...beïnvloeden onze kwaliteit van leven en algemene gezondheid.

Hier is wat we geleerd hebben!

Takeaway 1: NMN suppletie lijkt veilig en relatief goed te verdragen.

Bij geen van de 80 deelnemers werden afwijkingen in de klinische laboratoriumparameters gevonden. Er werden 9 bijwerkingen gemeld, maar geen daarvan werd als ernstig beschouwd, en 6 daarvan werden gemeld bij deelnemers die de placebo namen. Er waren geen bijwerkingen die verband hielden met het NMN. Er was ook geen enkele uitvaller tijdens het onderzoek, wat vrij zeldzaam is.

Takeaway 2: De NAD-concentratie was statistisch significant verhoogd.

Vergeleken met de placebogroep waren de NAD-concentraties in het bloed statistisch significant verhoogd in alle drie de experimentele groepen. Het verschil in NAD-concentratie tussen de 600 mg en 900 mg groepen was miniem.

Takeaway 3: Loopafstanden verbeterd in de experimentele groepen

De wandelprestaties veranderden niet significant in de placebogroep. Maar vergeleken met de placebogroep hadden alle 3 NMN-groepen significant betere resultaten op dag 30 en 60. De loopafstand van de 600 mg groep was zelfs significant beter dan die van de 300 mg groep. Maar nogmaals, er was geen statistisch significant verschil tussen de 600 mg en 900 mg groepen. Studie: NMN kan de spierfunctie verbeteren.

Takeaway 4: De biologische leeftijd in het bloed werd verlaagd

In alle drie de experimentele groepen was de biologische leeftijd op dag 60 statistisch significant verlaagd ten opzichte van de uitgangswaarde. Ondertussen nam de biologische leeftijd van de placebogroep significant toe.

Takeaway 5: Betere ervaren levenskwaliteit en algemene gezondheid

De SF-36 scores waren op dag 60 significant verbeterd in alle 3 de experimentele groepen. Ze verschilden niet significant van elkaar. Ondertussen namen de SF-36 scores niet significant toe in de placebogroep.

Nicotinamide mononucleotide supplement kopen bij purovitalis

Conclusie

Het lijkt erop dat verschillende parameters met betrekking tot algemene gezondheid, welzijn, veroudering en uithoudingsvermogen kunnen worden verbeterd door dagelijkse NMN-suppletie. Het verschil in NMN werkzaamheid tussen een dagelijkse dosis van 300 mg en 600 mg was aanzienlijk, terwijl een dosis van 900 mg niet veel extra voordeel opleverde in vergelijking met de dagelijkse dosis van 600 mg.