Hoe dragen levensstijl en gezondheidsgerelateerde factoren bij tot epigenetische veroudering?

Introductie

Verschillende levensstijl- en gezondheidsgerelateerde factoren, waaronder alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging en opleiding, houden nauw verband met leeftijdgerelateerde gezondheidseffecten. Enkele veel voorkomende leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen zijn hartziekten en kanker. Bovendien leiden sommige leefstijlfactoren ook tot een wijziging van de epigenetica, die uiteindelijk de genexpressie beïnvloedt die verband houdt met leeftijdgerelateerde uitkomsten. Volgens gezondheidsdeskundigen kunnen roken, lichaamsbeweging en alcoholgebruik de epigenetische veroudering aanzienlijk versnellen of vertragen.

How do lifestyle and health related exposures contribute to epigenetic aging?

Om de limieten van de chronologische leeftijd wegens de persoonlijke verschillen te minimaliseren, worden epigenetische genen ontwikkeld om leeftijdsgebonden veranderingen te evalueren. Epigenetische genen, die door DNA worden gevormd, stapelen zich in de loop van de tijd in het lichaam op als gevolg van blootstelling aan het milieu en de levensstijl. Daarom is biologische leeftijd op basis van DNA-methylering een nuttig biologisch instrument om leeftijdsgerelateerde uitkomsten te bepalen. Verschillende studies hebben aangetoond dat versnelde epigenetica verband houdt met leeftijdsgerelateerde gezondheidsaandoeningen zoals kanker, CVD en het metabool syndroom. Voorts is uit studies gebleken dat de GrimAge-versneller en de PhenoAge-versneller sterker zijn in het beoordelen van leeftijdsgebonden uitkomsten. Bij de bestudering van hartziekten worden verschillende blootstellingen in verband met gezondheid en levensstijl aan elkaar gekoppeld vanwege hun synergetische effecten. Verschillende eerdere studies met betrekking tot epigenetische leeftijdsversnelling en levensstijl richtten zich slechts op één enkele factor. Maar in deze studie richten we ons op een totaal van zes blootstellingen aan levensstijl die leiden tot epigenetische veroudering.

Zes blootstellingpatronen geassocieerd met epigenetische veroudering:

De huidige studie omvatte 744 personen (353 vrouwen en 391 mannen). We keken naar de effecten van zes gezondheids- en leefstijlfactoren op epigenetische veroudering, zowel samen als op zichzelf. We stelden vast dat alcoholgebruik, roken, opleiding, dieet, slaap en lichamelijke activiteit een zichtbare invloed hadden op het versnellen van epigenetische veroudering. Van alle bleek roken de grootste bijdrage te leveren aan veroudering. Verder stelden we vast dat onder subgroepen de kwaliteit van het dieet een grotere bijdrage leverde aan veroudering bij vrouwen, terwijl bij blanken de opleiding de grootste bijdrage leverde aan epigenetische veroudering.

Bovendien vertoonden lichamelijke activiteit en slaapuren geen sterke associatie met epigenetische leeftijd, zoals blijkt uit figuur 1.

Epigenetic Age

Figuur 1: Verband tussen blootstelling aan levensstijl en epigenetische veroudering

Roken en epigenetische veroudering

De resultaten van de studie worden sterk ondersteund door eerdere studies naar roken en epigenetische veroudering. Hieruit blijkt dat het effect van roken het effect van andere leefstijlgerelateerde factoren op epigenetische veroudering kan overwinnen. In de studie worden DNA-methylatie-markers voor het rookgedrag per pakje gebruikt om de GrimAge te schatten. DNA-methylering bepaalt echter ook de FenoAge, maar houdt geen verband met het aantal pakjes rooktabak. De resultaten wijzen er dus op dat blootstelling aan roken op jonge leeftijd de epigenetica en hartziekten aanzienlijk kan versnellen. Er moeten dus passende maatregelen worden genomen om jonge mensen in het Verenigd Koninkrijk te laten stoppen met roken om de prevalentie van ziekten te verminderen en veroudering te vertragen.

Alcoholgebruik en epigenetische veroudering

Er was een U-vormig verband tussen alcoholinname en GrimAge. DNA-methylatie-markers geassocieerd met alcoholinname zijn leptine en C-reactief proteïne. Uit deze resultaten blijkt dat de epigenetische veranderingen die door de GrimAge worden weerspiegeld, sterk worden beïnvloed door alcoholgebruik en gezondheidsresultaten, zoals CVD.

Bovendien is GrimAge een doeltreffend instrument om de hoeveelheid alcoholinname te bepalen om nieuwe interventies in te voeren dan zelfrapportage. Voor toekomstige studies is het belangrijk om het mechanisme tussen GrimAge en alcoholgebruik te bestuderen.

Dieet

Net als bij roken en alcoholconsumptie liggen de resultaten van het effect van de kwaliteit van het dieet op epigenetische veroudering in lijn met eerdere studies. De resultaten van de studie geven aan dat de consumptie van een gezonde, evenwichtige en voedzame voeding de epigenetische veroudering aanzienlijk kan vertragen. In subgroepen levert de kwaliteit van het dieet bovendien een grotere bijdrage aan epigenetische veroudering bij vrouwen, wat verschillende eetpatronen bij mannen en vrouwen weerspiegelt. Uit verschillende eerdere studies blijkt dat de consumptie van meer fastfood (met een hoog gehalte aan verzadigde vetten) de veroudering kan versnellen, vooral bij vrouwen in het Verenigd Koninkrijk. Door gezond te eten kan het verouderingsproces dus bij beide geslachten worden vertraagd.

Onderwijs

Net als in eerdere studies blijkt uit onze resultaten dat de epigenetische genen sneller verouderen bij mensen met een lagere opleiding. Zo is de epigenetische veroudering hoger bij zwarten dan bij blanken als gevolg van opleidingsverschillen. Het is duidelijk dat een opgeleid individu de voorkeur zal geven aan een gezond voedingspatroon boven een onopgeleid individu. En de consumptie van een gezond dieet vertraagt de epigenetische veroudering. Bovendien dragen andere factoren die verband houden met gezondheidsverschillen in ras en geslacht, zoals milieu, buurt en gedrag, ook bij aan uw epigenetische leeftijd. 

Slaapkwaliteit en epigenetische veroudering

 

 

Effect van slaap en lichaamsbeweging

Er zijn enkele beperkingen aan deze studie, zoals het feit dat ze alleen gericht was op de kwalitatieve meting van de blootstelling aan levensstijl. Kwantitatieve metingen zijn echter ook belangrijk bij het onderzoeken van epigenetische veroudering. Bijvoorbeeld, de kwaliteit van de slaap met inbegrip van slaappatronen, slaapstoornissen en onregelmatige slaap werd geobserveerd en het effect daarvan op epigenetische veroudering. Het effect van de slaapduur werd buiten beschouwing gelaten. Uit de resultaten blijkt dat personen met een slechte slaapkwaliteit een versnelde epigenetische veroudering hebben. Aan de andere kant is goede slaap sterk verbonden met de versnelling van epigenetische veroudering bij de deelnemers.

Bovendien bestudeerden wij het effect van verschillende soorten lichaamsbeweging, zoals gewichtheffen en aerobics, op de versnelling van de epigenetica bij de deelnemers. Maar we hebben niet gekeken naar de intensiteitsscore van deze lichamelijke activiteiten. Vergelijkbaar met andere factoren, personen die aan sport doen, hebben de epigenetische veroudering meer vertraagd dan personen met een zittende levensstijl

Conclusie

Epigenetische veroudering is een multifactoriële eigenschap. Het wordt beïnvloed door verschillende gezondheidsgerelateerde factoren en blootstellingen aan de levensstijl. De belangrijkste leefstijl- en gezondheidsgerelateerde factoren die epigenetische veroudering beïnvloeden zijn roken, alcoholgebruik, opleiding, kwaliteit van voeding en slaap en lichamelijke activiteit. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat van alle genoemde blootstellingen aan de levensstijl, roken de belangrijkste bijdrage levert aan epigenetische veroudering. Roken leverde een grote bijdrage aan GrimAge, bijna 83%. Na roken was alcoholconsumptie de grootste veroorzaker van epigenetische veroudering, terwijl onderwijs op de derde plaats komt. Aan de andere kant heeft de overige blootstelling aan levensstijl, zoals de kwaliteit van het dieet, de kwaliteit van de slaap en lichamelijke activiteit, een minimale invloed op de versnelling van epigenetische veroudering. Bovendien was dit onderzoek alleen gericht op kwalitatieve parameters, dus in de toekomst is meer onderzoek nodig.

Hier vindt u 11 levensstijl hacks om je levensduur te verbeteren.

Referenties

https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13148-022-01304-9.pdf